Uczucia są po to, by je czuć…

Artykuł przed redakcją, wersja tymczasowa.

Kim Jestem?

Oto najważniejsze pytanie Inteo. Oczywiście nie tylko dla Inteo jest ono najważniejsze. Jednak Inteo stosuje to pytanie inaczej niż inne znane mi ścieżki.

Pytanie to nie jest zadane po to by teraz znajdować filozoficzne treści mówiące nam kim jesteśmy, nie jest też pytaniem nakłaniającym do poszukiwania naszej najgłębszej natury. W Inteo jest ono pytaniem o prawdę tego właśnie momentu, naszego tu i teraz. Jest więc pytaniem budzącym nas do zauważenia kim jestem właśnie w tej chwili. Nie interesuje nas to co głowa ma na to do powiedzenia lecz co nam mówią na ten temat fakty. A fakty te możemy zobaczyć w jakości naszych myśli, w reakcjach naszego ciała, w zachowaniach oraz w naszym nastroju emocjonalnym. Niezwykłym punktem do tego by to zaobserwować jest jakość naszego oddechu a w szczególności wydechu. Czy tak oddycha osoba odprężona, otwarta czy też może zamknięta, niechętna? I od razu zaznaczam, że chodzi nam o zobaczenie prawdy a nie zmienienie jakości oddechu na stan pożądany.

By odpowiedzieć sobie na to „kim jestem?” pierwsze potrzebne jest uświadomienie sobie tego, że jestem. Tu nie potrzeba niczego, po prostu mamy takie momenty przebudzenia. Chodzi teraz o to by w takim momencie podjąć obserwację nim nie zaśniemy w kolejnych powodziach skojarzeń. Jaką obserwację? W przypadku Inteo proponujemy właśnie obserwację tego „kim jestem”. W jakim sensie kim jestem? W sensie zauważania faktu tego czy np. jestem otwarty na swoje doświadczenie (zewnętrzne i wewnętrzne, na swoje doświadczanie doświadczenia) czy też zamknięty. Czuję radość, zainteresowanie, miłość czy też rezerwę, dystans, niechęć, lęk w stosunku do tego co właśnie doświadczam? Właśnie w tej chwili możemy zadać sobie najważniejsze pytanie naszego życia, każdej nowej przychodzącej chwili. Kim jestem?

To co powyżej napisane można ująć w inne pytanie a mianowicie jak się czuję z tym co czuję? Zazwyczaj jesteśmy utożsamieni z mechanizmem obronnym którym zarządzają uczucia przeciw uczuciom. To właśnie pytanie budzi nas do zauważenia tych uczuć a gdy te zostają warstwa po warstwie odkrywane utożsamienie z nimi zostaje zerwane. Wykraczamy ponad swoje utożsamienia a to owocuje pojawianiem się stanu Naturalnie Otwartej Świadomości.

Tak więc:

  1. pojawienie się odczucia bycia obecnym
  2. zwrócenie uwagi na doświadczenie i jego doświadczanie
  3. zwrócenie uwagi na to kim jestem wobec doświadczenia i doświadczania?

By lepiej widzieć odpowiedź na punkt 3 twórca Inteo odkrył proces tzw. „smakowania”. Widział podczas praktyki jak pytania wrzucają praktykującego w umysł więc starał się znaleźć sposób by wyprowadzić to pytanie na pole doświadczania, odkrywania a nie na gubienie się w sferze intelektualnych dociekań. Więcej o „smakowaniu” w kolejnych artykułach.