Uczucia są po to, by je czuć…

Wakacje z Przemianą

Czuję Więc Jestem!!!

Zapraszamy na trening
oparty na uświadamianiu sobie bloków tłumiących nasz oddech a co za tym idzie zmniejszających siłę życiową. Mniejsza siła życiowa to brak energii do działania, to spadek nastroju, to ciężki klimat samopoczucia. Podczas treningu nauczysz się kontaktować z tymi blokami, przeżywać emocje z których są zbudowane. Umiejętne przeżycie rozpuszcza te bloki a uwolniona energia podnosi nasz nastrój i wzmacnia zdrowie. Ma to przełożenie na różne aspekty naszego życia materialnego i duchowego. Wraz ze znikającym utożsamieniem emocjonalnym pojawi się stopniowa przemiana gdyż nieuwolnione utożsamienie trzyma nas w swojej niewoli.

Coroczny tygodniowy „Warsztat Inteo – Wakacje z Inteo”
Głęboka podróż poprzez uczucia do Przebudzenia „Prawda Uczuć – Przeżywanie – Zmiana”

Dom pod Lipą nad Jeziorem Chłop, Silna Nowa
termin: 23.07 – 30.07.2017r.

https://www.youtube.com/watch?v=nnMIHpM4W8Q

zapraszamy do spotkania z INTEO – PRAKTYKĄ BYCIA OBECNYM i wakacyjnym warsztacie poświęconym tej praktyce.

O Inteo:

INTEO jest transformującą praktyką, drogą prowadzącą do Stanu Naturalnie Otwartej Świadomości, Obecności lub innymi słowy do – TERAZ.

Podstawą praktyki jest praca z Uczuciami, Emocjami, Nastrojami, które przenikają nasze Ciało, Myśli, Działanie i nasze Przejawianie się w Świecie i wobec Świata..

To właśnie Emocjonalna część nas, Żywa, pulsująca Energia przenika wszelkie nasze odbiory rzeczywistości na zewnątrz i wewnątrz nas. To własnie Energia Uczuć pulsuje w relacjach, które tworzymy: z samym sobą, z drugim człowiekiem, z grupą ludzi, i z całym światem…

To Emocje, uczucia i nastroje są pożywieniem i odżywieniem dla swego naczynia i domu – dla ciała…, To właśnie one są zapłonem dla myśli i napędem do działania… ale są też bramą Świadomości i Przebudzenia

Emocje towarzyszą nad od świtu, po świt… Po prostu są…

Jednakże świadome czucie uczuć, będące naturalną zdolnością człowieka, niosącą zdrowie…, budującą niezakłamane, naturalne relacje…, rozwijającą współodczuwanie – jest niezwykle rzadką, zapomnianą „umiejętnością”…

Dlaczego?
Już od pierwszych chwil naszego życia jesteśmy warunkowani przez naszych „wychowawców i nauczycieli” – tylko na określone sposoby, określone nawyki i określone formy „obycia się” ze swoimi uczuciami…

Jedne uczucia znajdują aprobatę, przychylność a nawet uznanie i są w pewnym stopniu i pewnych formach dopuszczone do przepływu. Inne są dyskryminowane i osądzone jako szkodliwe, a ich przejawianie piętnowane jest: zawstydzaniem, odrzuceniem, a nawet porzuceniem człowieka przez człowieka.

Nasi „wychowawcy i nauczyciele” często powielali nawyki i wzorce, oparte na lęku przed odczuwaniem, lub lęku przed okazywaniem uczuć.

W rezultacie oddech – narzędzie i nośnik energii uczuć staje się polem nieustającej walki „uczuć przeciw uczuciom”, to jest staje się narzędziem Kontroli i nieustannego Oporu przed czuciem w pełni każdego uczucia, które zapukało „do naszych drzwi”.

NA TYM WARSZTACIE:

– „dotkniesz”…. „wysłuchasz”… „zasmakujesz”… swoich uczuć.

– doświadczasz zaufania do uczuć i bezpieczeństwa BYCIA Z KAŻDYM Z NICH… także z lękiem i przerażeniem…,

– bardziej poznasz siebie…,

– odkryjesz, iż punktem wyjścia każdej zmiany jest zauważenie „przeszkód” we własnym (nie cudzym :)) wnętrzu i uznanie prawdy o nich…,

– odnajdziesz łączność z prawdziwym sobą, naturalnym, spontanicznym, kochającym i współodczuwającym…,

– budzisz się do radości życia (smakowania Życia!), Kreatywności i wewnętrznej mocy…

Tak więc Inteo wprowadza nas na nowe pole doświadczenia tajemnicy i cudu Życia, i stopniowo przemienia je w każdym jego obszarze.

Z tego miejsca rozpoczyna się transformująca podróż ku Wolności, Współodczuwaniu i Miłości”

Owocem są coraz bardziej Świadome wybory, Świadome działania, Świadome Związki… Zaczynamy autentycznie BYĆ i CZUĆ,
doświadczając siebie jako istoty prawdziwej, otwartej, wolnej,
współodczuwającej i kochającej.

CHOĆBY DLATEGO WARTO TAM BYĆ!

Jednakże nie reklama profitów płynących z tej czy innej praktyki winna być motywacją. Największą moc ma osobista autentyczna chęć i zaangażowanie we własny rozwój i samopoznanie.

Praktyka Inteo jest dla osób przede wszystkim zainteresowanych samopoznaniem i byciem prawdziwym. Prawdziwa Zmiana „zadziewa” się z tego właśnie zainteresowania prawdą..

Zapraszamy więc na warsztat, który udzieli podstawowych informacji koniecznych do wyruszenia w podróż ku tej Prawdzie oraz nauczy Cię sposobu poruszania się na ścieżce czucia.

Uczucia po prostu są.
Uczucia są po to by je czuć. ”

Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka i Mariusz

……………………..……………………..….

Oto Szczegółowe informacje dot. „Wakacje z Inteo”:

Warsztat prowadzony będzie przez:
Mariusza Świetlika (twórca Inteo, współtwórca praktyki Integrującej Obecności oraz wieloletni trener Integracji Oddechem)
i Agnieszkę Niewiadomską (współtwórcy Szkoły OpenInteo, współtwórcy praktyki Integrującej Obecności oraz praktyka Integracji Oddechem).

MIEJSCE:
Lipowy Dom nad Jeziorem Chłop, Silna Nowa
http://www.dompodlipa.pl/
termin: 23.07 – 30.07.2017r.

CZAS:
WARSZTAT TRWA OD NIEDZIELI 23.07.2017 – DO NIEDZIELI 30.07.2017
(zajęcia rozpoczynają w niedzielę 23.07.2017 o godzinie 16.00 tej.
Koniec zajęć w niedzielę 30.07.2016 o godzinie 10.00)

CAŁKOWITY KOSZT WARSZTATU 1 osoby to: 1600,00zł

ZNIŻKA W KWOCIE 200,00zł dla osób, które wpłacą zadatek do dnia 31.03.2017r.
Wysokość zadatku to 500,00zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, w związku z kosztami już poniesionymi
na organizację – zadatek nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maile:

agnieszka_plus@poczta.onet.pl
mariuszswietlik@wp.pl

Miejsce rezerwuje wpłata zadatku

Konto:
Ośrodek Organizacyjno-Szkoleniowy Wiedza
Mariusz Świetlik
Ul. Wyzwolenia 206
43-365 Wilkowice

Ing Bank Śląski
02 1050 1070 1000 0001 0250 8900

z dopiskiem: „Wakacje z Inteo”

W razie pytań:
Tel. 605 784 750
Tel. 602 832 571

Uczestnictwo w tym kursie otwiera możliwość rozpoczęcia nauki w szkole OpenInteo, w efekcie, której możesz zostać licencjonowanym nauczycielem Inteo.