Uczucia są po to, by je czuć…

Warsztaty

Wakacje z Inteo 2018

Zapraszamy na warsztat

INTEO – ODDECH PRZEMIANY ,

INTEO jest transformującą praktyką, drogą prowadzącą do Stanu Naturalnie Otwartej Świadomości, Obecności lub innymi słowy do – TERAZ.

Narzędziem praktyki jest Świadomy Oddech – zmysł wglądu w siebie, probierz Prawdy i demaskator wewnętrznego samozakłamania, wehikuł samopoznania.

Podstawą praktyki jest praca z Uczuciami, Emocjami, Nastrojami, które przenikają nasze Ciało, Myśli, Działanie i nasze Przejawianie się w Świecie i wobec Świata..

To właśnie Emocjonalna część nas, Żywa, pulsująca Energia przenika wszelkie nasze odbiory rzeczywistości na zewnątrz i wewnątrz nas. To własnie Energia Uczuć pulsuje w relacjach, które tworzymy: z samym sobą, z drugim człowiekiem, z grupą ludzi, i z całym światem…

To Emocje, uczucia i nastroje są pożywieniem i odżywieniem dla swego naczynia i domu – dla ciała…, To właśnie one są zapłonem dla myśli i napędem do działania… ale są też bramą Świadomości i Przebudzenia

Emocje towarzyszą nad od świtu, po świt… Po prostu są…

Jednakże świadome czucie uczuć, będące naturalną zdolnością człowieka, niosącą zdrowie…, budującą niezakłamane, naturalne relacje…, rozwijającą współodczuwanie – jest niezwykle rzadką, zapomnianą „umiejętnością”…

Dlaczego?
Już od pierwszych chwil naszego życia jesteśmy warunkowani przez naszych „wychowawców i nauczycieli” – tylko na określone sposoby, określone nawyki i określone formy „obycia się” ze swoimi uczuciami…

Jedne uczucia znajdują aprobatę, przychylność a nawet uznanie i są w pewnym stopniu i pewnych formach dopuszczone do przepływu. Inne są dyskryminowane i osądzone jako szkodliwe, a ich przejawianie piętnowane jest: zawstydzaniem, odrzuceniem, a nawet porzuceniem człowieka przez człowieka.

Nasi „wychowawcy i nauczyciele” często powielali nawyki i wzorce, oparte na lęku przed odczuwaniem, lub lęku przed okazywaniem uczuć.

W rezultacie oddech – narzędzie i nośnik energii uczuć staje się polem nieustającej walki „uczuć przeciw uczuciom”, to jest staje się narzędziem Kontroli i nieustannego Oporu przed czuciem w pełni każdego uczucia, które zapukało „do naszych drzwi”.

NA TYM WARSZTACIE:

– „dotkniesz”…. „wysłuchasz”… „zasmakujesz”… swoich uczuć.

– doświadczasz zaufania do uczuć i bezpieczeństwa BYCIA Z KAŻDYM Z NICH… także z lękiem i przerażeniem…,

– bardziej poznasz siebie…,

– odkryjesz, iż punktem wyjścia każdej zmiany jest zauważenie „przeszkód” we własnym (nie cudzym :)) wnętrzu i uznanie prawdy o nich…,

– odnajdziesz łączność z prawdziwym sobą, naturalnym, spontanicznym, kochającym i współodczuwającym…,

– budzisz się do radości życia (smakowania Życia!), Kreatywności i wewnętrznej mocy…

Tak więc Inteo wprowadza nas na nowe pole doświadczenia tajemnicy i cudu Życia, i stopniowo przemienia je w każdym jego obszarze.

Z tego miejsca rozpoczyna się transformująca podróż ku Wolności, Współodczuwaniu i Miłości”

Owocem są coraz bardziej Świadome wybory, Świadome działania, Świadome Związki… Zaczynamy autentycznie BYĆ i CZUĆ,
doświadczając siebie jako istoty prawdziwej, otwartej, wolnej,
współodczuwającej i kochającej.

CHOĆBY DLATEGO WARTO TAM BYĆ!

Jednakże nie reklama profitów płynących z tej czy innej praktyki winna być motywacją. Największą moc ma osobista autentyczna chęć i zaangażowanie we własny rozwój i samopoznanie.

Praktyka Inteo jest dla osób przede wszystkim zainteresowanych samopoznaniem i byciem prawdziwym. Prawdziwa Zmiana „zadziewa” się z tego właśnie zainteresowania prawdą..

Zapraszamy więc na warsztat, który udzieli podstawowych informacji koniecznych do wyruszenia w podróż ku tej Prawdzie oraz nauczy Cię sposobu poruszania się na ścieżce czucia.

Uczucia po prostu są.
Uczucia są po to by je czuć. ”

Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka i Mariusz
………………………………………………..

Oto Szczegółowe informacje dot. „Wakacje z Inteo”:

Warsztat prowadzony będzie przez: Agnieszkę Niewiadomska i Mariusza Świetlika

Mariusz Świetlik od 30 lat zaangażowany w rozwój świadomości oraz praktyk samopoznania, wieloletni trener Integracji Oddechem wg Colina P. Sissona, współtwórca praktyki Integrującej Obecności i twórca Inteo.

Agnieszka Niewiadomska od 23 lat zgłębia w praktyce narzędzia przemiany i wzrostu Świadomości ze szczególnym umiłowaniem pracy z Uczuciami poprzez Oddech. Wieloletni praktyk Reberthing’u, nauczyciel Integracji Oddechem, współtwórca Inteo.
„Jakość oddechu odzwierciedla jakość przeżywania Twojego życia. Czuję więc jestem”

MIEJSCE:
Dom pod Lipą nad Jeziorem Chłop, Silna Nowa
http://www.dompodlipa.pl/

termin: 29.07 – 05.08.2018r.

CZAS:
WARSZTAT TRWA OD NIEDZIELI 29.07.2018 – DO NIEDZIELI 05.08.2018
(Początek warsztatu w niedzielę 29.08.2017 o godzinie 17.00 tej. Wyjazd w niedzielę po śniadaniu 05.08.2018 o godzinie 10.00)

CAŁKOWITY KOSZT WARSZTATU 1 osoby to: 1600,00zł

ZNIŻKA W KWOCIE 200,00zł dla osób, które wpłacą zadatek do dnia 15.05.2018r. Wysokość zadatku to 500,00zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, w związku z kosztami już poniesionymi na organizację – zadatek nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maile:
agnieszka_plus@poczta.onet.pl
mariuszswietlik@wp.pl

Miejsce rezerwuje wpłata zadatku.

Konto:
Ośrodek Organizacyjno-Szkoleniowy Wiedza
Mariusz Świetlik
Ul. Wyzwolenia 206
43-365 Wilkowice

Ing Bank Śląski
02 1050 1070 1000 0001 0250 8900

z dopiskiem: „Wakacje z Inteo”

W razie pytań:
Tel. 605 784 750
Tel. 602 832 571

Uczestnictwo w tym kursie otwiera możliwość rozpoczęcia nauki w szkole OpenInteo, w efekcie, której możesz zostać Nauczycielem Inteo.

Lato z Inteo 2017

Wakacje z Przemianą

Zapraszamy na trening
oparty na uświadamianiu sobie bloków tłumiących nasz oddech a co za tym idzie zmniejszających siłę życiową. Mniejsza siła życiowa to brak energii do działania, to spadek nastroju, to ciężki klimat samopoczucia. Podczas treningu nauczysz się kontaktować z tymi blokami, przeżywać emocje z których są zbudowane. Umiejętne przeżycie rozpuszcza te bloki a uwolniona energia podnosi nasz nastrój i wzmacnia zdrowie. Ma to przełożenie na różne aspekty naszego życia materialnego i duchowego. Wraz ze znikającym utożsamieniem emocjonalnym pojawi się stopniowa przemiana gdyż nieuwolnione utożsamienie trzyma nas w swojej niewoli.

Coroczny tygodniowy „Warsztat Inteo – Wakacje z Inteo”
Głęboka podróż poprzez uczucia do Przebudzenia „Prawda Uczuć – Przeżywanie – Zmiana”

Dom pod Lipą nad Jeziorem Chłop, Silna Nowa
termin: 23.07 – 30.07.2017r.

https://www.youtube.com/watch?v=nnMIHpM4W8Q

zapraszamy do spotkania z INTEO – PRAKTYKĄ BYCIA OBECNYM i wakacyjnym warsztacie poświęconym tej praktyce.

O Inteo:

INTEO jest transformującą praktyką, drogą prowadzącą do Stanu Naturalnie Otwartej Świadomości, Obecności lub innymi słowy do – TERAZ.

Podstawą praktyki jest praca z Uczuciami, Emocjami, Nastrojami, które przenikają nasze Ciało, Myśli, Działanie i nasze Przejawianie się w Świecie i wobec Świata..

To właśnie Emocjonalna część nas, Żywa, pulsująca Energia przenika wszelkie nasze odbiory rzeczywistości na zewnątrz i wewnątrz nas. To własnie Energia Uczuć pulsuje w relacjach, które tworzymy: z samym sobą, z drugim człowiekiem, z grupą ludzi, i z całym światem…

To Emocje, uczucia i nastroje są pożywieniem i odżywieniem dla swego naczynia i domu – dla ciała…, To właśnie one są zapłonem dla myśli i napędem do działania… ale są też bramą Świadomości i Przebudzenia

Emocje towarzyszą nad od świtu, po świt… Po prostu są…

Jednakże świadome czucie uczuć, będące naturalną zdolnością człowieka, niosącą zdrowie…, budującą niezakłamane, naturalne relacje…, rozwijającą współodczuwanie – jest niezwykle rzadką, zapomnianą „umiejętnością”…

Dlaczego?
Już od pierwszych chwil naszego życia jesteśmy warunkowani przez naszych „wychowawców i nauczycieli” – tylko na określone sposoby, określone nawyki i określone formy „obycia się” ze swoimi uczuciami…

Jedne uczucia znajdują aprobatę, przychylność a nawet uznanie i są w pewnym stopniu i pewnych formach dopuszczone do przepływu. Inne są dyskryminowane i osądzone jako szkodliwe, a ich przejawianie piętnowane jest: zawstydzaniem, odrzuceniem, a nawet porzuceniem człowieka przez człowieka.

Nasi „wychowawcy i nauczyciele” często powielali nawyki i wzorce, oparte na lęku przed odczuwaniem, lub lęku przed okazywaniem uczuć.

W rezultacie oddech – narzędzie i nośnik energii uczuć staje się polem nieustającej walki „uczuć przeciw uczuciom”, to jest staje się narzędziem Kontroli i nieustannego Oporu przed czuciem w pełni każdego uczucia, które zapukało „do naszych drzwi”.

NA TYM WARSZTACIE:

– „dotkniesz”…. „wysłuchasz”… „zasmakujesz”… swoich uczuć.

– doświadczasz zaufania do uczuć i bezpieczeństwa BYCIA Z KAŻDYM Z NICH… także z lękiem i przerażeniem…,

– bardziej poznasz siebie…,

– odkryjesz, iż punktem wyjścia każdej zmiany jest zauważenie „przeszkód” we własnym (nie cudzym :)) wnętrzu i uznanie prawdy o nich…,

– odnajdziesz łączność z prawdziwym sobą, naturalnym, spontanicznym, kochającym i współodczuwającym…,

– budzisz się do radości życia (smakowania Życia!), Kreatywności i wewnętrznej mocy…

Tak więc Inteo wprowadza nas na nowe pole doświadczenia tajemnicy i cudu Życia, i stopniowo przemienia je w każdym jego obszarze.

Z tego miejsca rozpoczyna się transformująca podróż ku Wolności, Współodczuwaniu i Miłości”

Owocem są coraz bardziej Świadome wybory, Świadome działania, Świadome Związki… Zaczynamy autentycznie BYĆ i CZUĆ,
doświadczając siebie jako istoty prawdziwej, otwartej, wolnej,
współodczuwającej i kochającej.

CHOĆBY DLATEGO WARTO TAM BYĆ!

Jednakże nie reklama profitów płynących z tej czy innej praktyki winna być motywacją. Największą moc ma osobista autentyczna chęć i zaangażowanie we własny rozwój i samopoznanie.

Praktyka Inteo jest dla osób przede wszystkim zainteresowanych samopoznaniem i byciem prawdziwym. Prawdziwa Zmiana „zadziewa” się z tego właśnie zainteresowania prawdą..

Zapraszamy więc na warsztat, który udzieli podstawowych informacji koniecznych do wyruszenia w podróż ku tej Prawdzie oraz nauczy Cię sposobu poruszania się na ścieżce czucia.

Uczucia po prostu są.
Uczucia są po to by je czuć. ”

Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka i Mariusz

……………………..……………………..….

Oto Szczegółowe informacje dot. „Wakacje z Inteo”:

Warsztat prowadzony będzie przez:
Mariusza Świetlika (twórca Inteo, współtwórca praktyki Integrującej Obecności oraz wieloletni trener Integracji Oddechem)
i Agnieszkę Niewiadomską (współtwórcy Szkoły OpenInteo, współtwórcy praktyki Integrującej Obecności oraz praktyka Integracji Oddechem).

MIEJSCE:
Lipowy Dom nad Jeziorem Chłop, Silna Nowa
http://www.dompodlipa.pl/
termin: 23.07 – 30.07.2017r.

CZAS:
WARSZTAT TRWA OD NIEDZIELI 23.07.2017 – DO NIEDZIELI 30.07.2017
(zajęcia rozpoczynają w niedzielę 23.07.2017 o godzinie 16.00 tej.
Koniec zajęć w niedzielę 30.07.2017 o godzinie 10.00)

CAŁKOWITY KOSZT WARSZTATU 1 osoby to: 1600,00zł

ZNIŻKA W KWOCIE 200,00zł dla osób, które wpłacą zadatek do dnia 31.03.2017r.
Wysokość zadatku to 500,00zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie, w związku z kosztami już poniesionymi
na organizację – zadatek nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maile:

agnieszka_plus@poczta.onet.pl
mariuszswietlik@wp.pl

Miejsce rezerwuje wpłata zadatku.

Konto:
Ośrodek Organizacyjno-Szkoleniowy Wiedza
Mariusz Świetlik
Ul. Wyzwolenia 206
43-365 Wilkowice

Ing Bank Śląski
02 1050 1070 1000 0001 0250 8900

z dopiskiem: „Wakacje z Inteo”

W razie pytań:
Tel. 605 784 750
Tel. 602 832 571

Uczestnictwo w tym kursie otwiera możliwość rozpoczęcia nauki w szkole OpenInteo, w efekcie, której możesz zostać licencjonowanym nauczycielem Inteo.

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

Lipkowska 46, 04-801 Wawer, Warszawa, Poland
Grota „Solny Raj” Radość

Kiedy :
SOBOTA 23.04.2015 – 11 – 18
NIEDZIELA 24.04.2015 – 11 – 18

Cena dwudniowego warsztatu wynosi 250 zł.
Dla osób powtarzających 200 zł.
W cenie warsztatu jest zapewniona woda, herbata, kawa i lekki posiłek obiadowy – zupa.
Miejsce na warsztacie gwarantuje bezzwrotna zaliczka 100 zł wpłacona na konto, podane po uprzedniej rezerwacji miejsca u organizatora – zendoyoga@mail.com
W przypadku jakichkolwiek pytań organizacyjnych proszę o kontakt.
Małgosia Pawłowska
600 466 636

Serdecznie zapraszamy

do  wzięcia udziału w Dużym Warsztacie

Szkoły  Openinteo

Wakacje z Inteo !

Kolejny raz w pięknym rejonie Polski
MAZURY – Karwik, Ośrodek „W przyjaźni z Naturą” http://www.znatura.pl/

24 lipiec – 01 sierpień 2015 

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

WARSZAWA /JÓZEFÓW

Warsztat prowadzony będzie przez:
Mariusza Świetlika (twórca Inteo, współtwórcą Integrującej Obecności oraz trener Integracji Oddechem)
i Agnieszkę Niewiadomską (współtwórcy Szkoły OpenInteo, Integrującej Obecności oraz praktyka Integracji Oddechem).

Dodatkowo uczestnictwo w tym kursie otwiera możliwość rozpoczęcia nauki w szkole OpenInteo, w efekcie, której możesz zostać licencjonowanym nauczycielem Inteo.

Miejsce warsztatu:
JÓZEFÓW k/Warszawy, ul. Leśna 13D (obok stacji PKP Józefów, linia otwocka)

Czas:
Sobota 26.10.2014 w godzinach 12.30-18.30
Niedziela  27.10.2014 w godzinach 11.00-17.00

Organizacja:
Anna Mostowicz
Tel. 603 781 098
e-mail: anna.mostowicz@durantavirya.pl

Prowadzący:
Mariusz Świetlik, tel.602 832 571, e-mail: mariuszswietlik@wp.pl

Koszty:
Opłata za warsztat – wysokość opłaty dowolna według możliwości uczestnika i uznania dla warsztatu

Posiłki 30 zł za 2 dni ( lekki lunch wegetariański, owoce, herbata)
Koszt posiłków stanowi przedpłatę za warsztat.
Miejsce rezerwuje wpłata 30 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność wpłat, nie zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres : anna.mostowicz@durantavirya.pl
Zaliczkę prosimy wpłacać na konto: 02 1050 1070 1000 0001 0250 8900 ( Ośrodek Organizacyjno-Szkoleniowy WIEDZA)

Zapraszamy :)

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I, Lublin

 

Miejsce warsztatu:

Pramana – Lublin, ul. Struga 71 (pawilon za domem)

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Czas: Sobota 22.06.2014 w godzinach 12.00-18.00
Niedziela 23.06.2014 w godzinach 11.00-17.00

Inwestycja: 260,00zł

Wniesienie przedpłaty w wysokości 100,00 zł do dnia 10.06.2014r obniża cenę warsztatu do 200,00zł

Dane organizatora:

Maciej Smaga
tel. 607-698-935
e-mail: maciejsma@gmail.com
nr konta 71 2490 1044 0000 4200 6642 2800

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I 

UWAGA
Opłata wg. uznania i możliwości uczestnika.

08- 09.05.2014 Poznań

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska


Organizator: Grażyna Starosta

tel.kom. 663 771 753

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

25- 26.08.2013 Cambridge – Anglia

 

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Org. Agnieszka Parfieńczyk tel.kom 07756112948

aga108@yahoo.com

Koszt   80 funtów
Wniesienie przedpłaty w wysokości 30 funtów do dnia 07.08.2013
obniża koszt do 60 funtów

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

12- 13.05.2012 Poznań

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Org. Agnieszka Niewiadomska tel. kom. 605 784 750

agnieszka_plus@poczta.onet.pl

Org.  Anna Cichosz

cichosz_anna@o2.pl

Koszt 260 zł
Wniesienie przedpłaty w wysokości 100 zł do dnia 01.05.2012
obniża koszt do 220 zł

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

21- 22.04.2012  Gorzów Wielkopolski

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Org.  Agnieszka Sienkiewicz  tel. kom.605 690 520
agacambridge@o2.pl
Org.  Irena Rudzińska tel. kom. 501 735 083
irena.rudzinska@interia.pl

Koszt 260 zł
Wniesienie przedpłaty w wysokości 100 zł do dnia 06.04.2011
obniża koszt do  220 zł

 

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

25- 26.02.2012 Warszawa

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Org.  Agnieszka Niewiadomska tel. kom. 605 784 750
Mariusz Świetlik tel. kom. 602 832 571

agnieszka_plus@poczta.onet.pl

Ilość miejsc  ograniczona!

Koszt – wolne datki – skarbonka

WAKACJE z INTEO !

23 – 30. 07. 2011

Miejsce: MAZURY na WYSPIE! na pięknym Jeziorze NARIE

( w programie m.in. Warsztat Inteo Poziom I)

Prowadzący: Mariusz Świetlik
Org. Agnieszka Niewiadomska tel. 605 784 750
agnieszka_plus@poczta.onet.pl

INTEO – Praktyka Bycia Obecnym – Warsztat Poziom I

28- 29.05.2011  Łódź (Centrum Na Gdańskiej)

Prowadzący: Mariusz Świetlik, Agnieszka Niewiadomska

Org.  Agnieszka Niewiadomska tel. kom. 605 784 750
agnieszka_plus@poczta.onet.pl